Hvordan bliver man mere kompetent som psykoterapeut?

Det er et interessant spørgsmål, som flere har haft fokus på. Tony Rousmaniere har fokus på det i sine bøger om “Deliberate Practice” – det vi på dansk kan kalde bevidst målrettet træning. Tony henviser til undersøgelser, der gør op med myten om, at jo længere vi har været i branchen og jo mere erfaring vi har med klientarbejde, jo bedre resultater skaber vi som terapeuter.

Han er fortaler for, at det i psykoterapi, som i mange andre professioner handler om at træne og øve specifikke færdigheder igen og igen. Og det er ikke ligegyldigt hvad vi træner i, og hvordan vi gør det. Det handler om at fokusere på de situationer med klienter, hvor vi som terapeuter føler, at vi kommer til kort – der hvor vi ikke er dygtige nok.

Tony Rousmaniere peger på fem processer, som er nødvendige for at vi kan træne målrettet med udvikling af specifikke kompetencer, og dermed blive bedre i vores arbejde som terapeuter:

  1. Observering af ens eget arbejde via videooptagelser. Det er ikke nok at stole på hukommelsen – vi har brug for at kunne gense den interaktion, vi har med klienterne.
  2. Få feedback fra en supervisor/coach, som kan hjælpe os til at få øje på vores blinde pletter og som hjælpe os med at designe øvelserne til vores træning.
  3. Fastlægge mål, der ligger lige i udkanten af vores optimale læringszone – han sammenligner det med fitness træning – kunsten at gøre vægten så tung, at musklerne anstrenges og dermed vokser men ikke så tungt at de bliver overanstrengt.
  4. Gentagen træning af specifikke færdigheder.
  5. At vi vedvarende undersøger effektiviteten i vores arbejde, gennem feedback fra klienter.

Der er masser af spændende og inspirerende gratis materiale om dette tema på hans hjemmeside: https://www.dpfortherapists.com incl. videoøvelser, du selv kan gå igang med. Og det er relevant både for de af os, der er terapeuter selv – her har vi en indgang til at blive bedre til vores arbejde og også for de af os, der arbejder med supervision af terapeuter, da der her er en række konkrete redskaber at tage fat i, som kan hjælpe vores supervisanter i deres udviklingsproces.

Udgivet i Uncategorized.