Emotions teori

På denne side finder du en række små videoklip, hvor Steen Rassing, der er emotionsfokuseret terapeut og -supervisor introducerer forskellige centrale begreber i forhold til det at arbejde emotionsfokuseret i terapi.

 

I de første tre videoklip, fortæller Steen Rassing om emotionsteoriens inddeling af emotioner i primære, sekundære og instrumentelle emotioner.

 

 

I det næste videoklip fortæller Steen Rassing om forskellen på adaptive og maladaptive følelser og hvordan de maladaptive følelser på et tidspunkt har været adaptive.

I det følgende videoklip fortæller Steen Rassing lidt om, hvordan alle følelser kan være såvel primære, som sekundære eller instrumentelle, og du får nogle eksempler på, hvordan det kan hænge sammen.

I det sidste videoklip fortæller Steen Rassing lidt om det at man i terapien adresserer de forskellige typer følelser forskelligt.