Youtube videoer med Les Greenberg

Lesley Grenberg er en af grundlæggerne af den emotionsfokuserede terapi, der tidligere blev benævnt Proces-Experiental Therapy. Lesley Greenbergs terapeutiske perspektiv er at emotioner udgør kernen i den måde vi organiserer os i verden på, og det at arbejde med at afdække, udtrykke og transformere emotioner med emotioner er det helt grundlæggende, både i den emotionsfokuserede terapi med enkeltpersoner og i den parterapeutiske metode - emotionsfokuseret terapi med par (EFT/C), som han tilbage i 80'erne udviklede i samarbejde med Susan Johnson, og som han senere videreudviklede i samarbejde med Rhonda Goldman.

På denne side finder du en række Youtube videoer med Lesley Greenberg.

Leslie Greenberg What is emotion-focused therapy (EFT)?

I denne video giver Les Greenberg en definition af, hvad emotionsfokuseret terapi er.

Leslie Greenberg How did emotion-focused therapy (EFT) come about?

I denne video giver Les Greenberg et historisk tilbageblik til oprindelsen af emotions-fokuseret terapi.

Lesley Greenberg What is the difference between feelings and emotions?

I denne video giver Les Greenberg giver sin definition på forskellen mellem følelser og emotioner.

Lesley Greenberg Six principles for working with emotions

I denne video giver Les Greenberg en gennemgang af de grundlæggende principper for at arbejde med emotioner:

  1. Opmærksomhed om emotioner
  2. At udtrykke emotioner
  3. Emotionel regulering, når emotioner er for over- eller underregulerede
  4. Refleksion over emotioner og emotionel oplevelse
  5. At forandre emotioner med emotioner
  6. Den korrektive emotionelle oplevelse i den interpersonelle relation

Lesley Greenberg What is the difference between primary and secondary emotions

I denne video giver Les Greenberg en forklaring på forskellen mellem primære og sekundære emotioner.

Lesley Greenberg What is core pain?

I denne video giver Les Greenberg en forklaring på, hvad den maladaptive smerte er.

Lesley Greenberg How do we get to our core pain?

I denne video giver Les Greenberg en indsigt i, hvordan vi får adgang til de smertefulde primære emotioner, der skal arbejdes med i den emotionsfokuserede terapi.

Lesley Greenberg Core Pain and unmet need

I denne video giver Les Greenberg en forklaring på sammenhængen mellem emotionel smerte og umødte behov.

Leslie Greenberg on Emotion-Focused Therapy: From certainty through chaos to complexity.

Video, hvor Les Greenberg interviewes om emotionsfokuseret terapi, og den emotionsfokuserede terapis perspektiv på forskellige temaer som: behov, psykisk dysregulering, lede-følge i terapien, betydningen af markører i terapien, hvorfor vejen ud af smerte er vejen igennem, betydningen af terapeutens egen emotionelle håndtering og -arbejde, being versus doing, Les Greenbergs inspirationskilder etc.