Emotionsfokuseret terapi med par

Emotionsfokuseret terapi for par

Emotionsfokuseret terapi for par er et opgør med tidligere tiders indstilling til, at et parforhold var et aftaleforhold, hvor der var fokus på at lære par at forhandle, finde kompromisser, kommunikere bedre og iøvrigt undgå unødig emotionalitet i interaktionen. Par, der har været i krise ved, at det er ikke det, det handler om, når parforholdet kommer i krise. Når vi er i krise og føler os følelsesmæssig ude af balance, husker vi ikke alle de gode råd og principper for, hvordan vi kan være assertive i vores kommunikation, vi reagerer bare.

Susan Johnson og Les Greenberg har været nogen af de vigtige forgangspersoner i at udvikle og udforske et nyt perspektiv på parterapi, hvor fokus er på den systemiske dynamik, der er mellem partnere når de kommer ind i kritiske interaktioner, og på, hvordan parternes emotionelle processering er med til at skabe og fastholde dem i den negative interaktion, hvor de føler sig misforstået, angrebet, lagt afstand til etc. Det sker når vi oplever os truet i forhold til tematikker omkring tilknytning og identitet og ikke længere føler at parforholdet opfylder vores emotionelle behov. Når vi kæmper for at kunne være trygge eller blive set og værdsat, kommer vi til at sidde fast i reaktive emotioner rettet mod os selv og partneren, og dette skaber de destruktive dynamikker omkring distance/nærhed eller dominans/underkastelse, som partnere ofte har svært ved at komme ud af på egen hånd. Greenberg og Johnsons oprindelige model, som beskriver deres fælles model for emotionsfokuseret parterapi er beskrevet i bogen “Emotionally Focused Therapy for Couples (Greenberg & Johnson, 1988). Den oprindelige model bestod af 3 faser (1: Afdækning af negative mønstre og de-eskalering, 2: Emotionel fordybelse og skabelse af nye interaktioner og 3: Konsolidering) og ni trin fordelt over de tre faser.

Siden har Susan Johnson og Les Greenberg arbejdet videre med modellen, stadig med det fælles grundlag omkring emotioners betydning for mønstrene i parforholdet, arbejdet med at forandre de destruktive dynamikker gennem emotionel fordybelse og skabelse af nye interaktioner, men også med forskellige perspektiver i forgrunden og forskellige nuancer i, hvordan man er i proces med parret.

I Danmark kan du (som du kan se i kalenderen her) finde uddannelser og kurser indenfor begge retninger. Her lærer du, hvordan du kan arbejde med dynamikkerne og opøve den emotionelle sensitivitet det kræver, for at kunne arbejde oplevelsesorienteret med processering af emotioner. Du lærer, hvordan du sammen med parret kan komme bagom de sekundære emotioner, der holder dem fast i deres negative mønstre og afdække de primære emotioner, som ligger under. Du lærer, hvordan du, gennem kontakt til de primære emotioner, fordybelse og udtryk overfor partneren, det at kunne udtrykke sine behov og længsler, og procesarbejde med de interaktioner det skaber, kan hjælpe parrene til at forme nye måder at være sammen på og interagere. Når partnerne lærer at være sammen i sårbarhed, kalder det i sidste ende på empatien og omsorgen hos partneren, og derigennem lærer de at opbygge nye bånd. Og endelig lærer du, hvordan du kan hjælpe partnerne til at holde fast i forandringerne, så de ikke falder tilbage i gamle mønstre efter parterapien ophør. Kort sagt, du lærer metoder til at hjælpe kriseramte par til igen at opleve parforholdet som det sted, hvor kærlighed, tryghed og det at blive set og værdsat udspiller sig.

Og i vores terapeutoversigt her kan du også finde terapeuter, der arbejder med emotionsfokuseret terapi for par.

Udgivet i Uncategorized.