Emotionsfokuseret terapi – en betegnelse men flere retninger

I Danmark kan vi se, at der er rigtigt stor interesse og opmærksomhed omkring den emotions-fokuserede terapi.

Og når man dykker dybere ned i feltet vil man opdage, at den danske betegnelse “Emotions-fokuseret” i virkeligheden dækker over to forskellige hovedskoler, som både har meget til fælles, men også adskiller sig på nogle områder. Begge skoler har sit afsæt i Les Greenbergs emotions- og oplevelsesorienterede terapiform, der oprindelig blev betegnet “Proces Experiental Therapy” og som han siden omdøbte til “Emotion Focused Therapy”. I 1980’ene var Dr. Susan M. Johnson phd. studerende hos Les Greenberg og sammen udviklede de den parterapeutiske model, der på engelsk har betegnelsen “Emotionally Focused Couples Therapy”, der tog sit afsæt i en integration af den emotionsfokuserede klientcentrede terapi med den systemiske metode. Og samtidig blev det afsæt til to forskellige retninger indenfor den emotionsfokuserede terapi idet Greenberg og Johnson arbejde videre hver for sig med at udvikle metoder og modeller med hver deres særlige perspektiver og fokus. Les Greenbergs metode har hele tiden også inkluderet den inviduelle terapi ud over parterapien, og gennem de sendte par år, har Sue Johnson også inkluderet dette i sin metode, så den ikke længere alene er en parterapeutisk metode..  International set er Les Greenbergs emotionsfokuserede terapi repræsenteret gennem International Society for Emotion Focused Therapy og Susan Johnsons emotionsfokuserede terapi gennem The International Centre For Excellence in Emotionally Focused Therapy. Internationalt adskiller de to skoler sig ved betegnelserne “emotion focused” (Greenberg) og “emotionally focused” (Johnson), men på dansk oversættes begge til “emotions-fokuseret”.

I Danmark er Les Greenbergs linje repræsenteret af EFT-instituttet, der tilbyder en 4-årig psykoterapeutisk uddannelse og en 2-årig parterapeutisk efteruddannelse basere på Les Greenbergs emotionsfokuserede terapi, samt af Institut for EmotionsFokuseret Terapi, der tilbyder supervision og kurser for psykoterapeuter og psykologer i Greenbergs metode.

Susan Johsons linje er i Danmark repræsenteret ved Dansk Center for Emotionsfokuseret Terapi, hvor der udbydes supervision og kurser for psykoterapeuter og psykologer i Susan Johnsons metoder indenfor individuel-, par- og familieterapi.

Står du overfor at skulle vælge videreuddannelse kan det måske virke lidt forvirrende, for forskelle og ligheder mellem de to metoder kan hurtigt blive en avanceret akademisk diskussion. På hovedorganisationernes og institutternes hjemmesider kan du finde mere materiale der underbygger, hvad de to retninger hver for sig repræsenterer, men jeg vil sige (og jeg er trænet i begge metoder), at det bedste du kan gøre er at vælge det kursusforløb, som passer bedst for dig, for uanset retning, vil det du får med dig være solide og dybt funderede metoder til, hvordan du kan møde dine klienter med empati, hvordan du kan arbejde med transformation på det dybe emotionelle plan, hvordan du kan arbejde med intrapsykiske processer i individuel terapi eller systemisk med dynamikken i par relationer.

Udgivet i Uncategorized.